Al onze productie en montage, van zowel staalconstructies als trappen en hekwerken, vindt geheel in eigen beheer plaats. HTB gaat voor het leveren van kwaliteit, op een zo efficiënt mogelijke manier. Dit begint bij een goede werkvoorbereiding. Daarom worden onze machines CNC aangestuurd vanuit ons geavanceerde 3D-pakket.

NEN-EN 1090

Vanaf juli 2014 dienen alle ondernemingen die onderdelen bewerken van een dragende constructie te beschikken over een FPC (Fabrication Production Control) certificaat op basis van NEN EN 1090. De constructiedelen moeten voorzien zijn van een CE-markering. Een bouwproduct mag namelijk niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering, als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd.

Wij zijn voor al onze constructies, trappen, balustrades en overige onderdelen gecertificeerd voor EXC 1 t/m 3 volgens eigen ontwerp of ontwerp door derden. De EXC 3 is van toepassing bij speciale constructies of constructies met extreme gevolgen van een constructief bezwijken.

Met het behalen van dit certificaat laat Constructiebedrijf HTB zien, toonaangevend te zijn in het voldoen aan de nieuwe regelgeving.

ISO 3834-2

De NEN-EN-ISO 3834 certificering is een internationaal erkend kwaliteitsborgingsysteem voor laswerkzaamheden. In deze norm worden alle werkzaamheden op het gebied van lassen omschreven. De ISO 3834 is een kwaliteitsnorm die betrekking heeft op de hele lasorganisatie.

De 3834-2 certificering wordt door opdrachtgevers in de on- en offshore, railinfra, defensie en petrochemische industrie vrijwel altijd vereist. Maar ook in andere sectoren wordt steeds meer waarde gehecht aan dit internationaal erkend kwaliteitssysteem voor het lassen.

Constructiebedrijf HTB toont met deze recente ontwikkelingen aan een betrouwbare partner te zijn in het vervaardigen van eenvoudige tot complexe staalconstructies. We streven altijd naar een optimale kwaliteit.

 

Conservering
Nadat de productie gereed is wordt het staal geconserveerd.  

Stalen onderdelen worden geconserveerd om de levensduur te verlengen. Dit kan door middel van natlakken, poedercoaten,  thermisch verzinken en een duplex systeem (thermisch verzinken en poedercoaten).

Voor het conserveren werken we samen met een aantal vaste relaties die de verschillende vormen van conservering voor ons verzorgen. Met deze partners hebben we gedurende vele jaren, een intensieve relatie opgebouwd zodat we garant kunnen staan voor de gevraagde kwaliteit, levertijd en de benodigde flexibiliteit. Steekproefsgewijs voert HTB controles uit om een stabiel kwaliteitsniveau te waarborgen.